1.Медицински услуги-не се заплащат!

2.Административни услуги

за провеждане на конкурс