ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕН

1.Правилник за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване(качено на 07.10.2015)
2.Заповед №232/07.10.2015 год.за реда за провеждане на явния търг(качено на 07.10.2015)
3.Обява(качено на 07.10.2015)
4.Протокол от 20.10.2015 год.(качен на 20.10.2015)