ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ НИВИ

1.ЗАПОВЕД №186-13.07.2015 год. (КАЧЕНА НА 13.07.2015)
2.ОБЯВА1(КАЧЕНА НА 13.07.2015)
3.УКАЗАНИЯ(КАЧЕНА НА 13.07.2015)
4.ДПБ-БЯЛА –ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ(КАЧЕНА НА 13.07.2015)
5.Протокол от 28.07.2015
6.Решение  от 28.07.2015
7.Договор №14-ЗА НАЕМ НА ЗЕМ.ЗЕМИ-2015(КАЧЕН НА 30.07.2015)