ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА

 

ЯНИТА НЕД.ЯНКОВА-ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

0878 972701

Д-Р РАЙЧЕВ-Началник отделение II женско отделение

0878 972705

Д-Р ЛЮБКА МАНДЕВА-Началник отделение IV мъжко  отделение

0878 972706

Д-Р СОНА ВАС.ТРУБАЧОВА-Началник отделение II мъжко  отделение

0878 972708

ДОНКА МИХНЕВА-Старша мед.сестра  IV мъжко  отделение

0878 972709

РОСИЦА ДИМОВА -Старша мед.сестра I женско отделение

0877 676936

ВАНЯ ИВАНОВА -Старша мед.сестра II женско отделение

0877 676935

ДАРИНКА РУСЕВА Старша мед.сестра  I мъжко  отделение

0877 676934

МИХАЙЛ ИВАНОВ- Старша мед.сестра  II мъжко  отделение

0877 676932

БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА- Старша мед.сестра  III мъжко  отделение

0877 676931